W magazynie rozmowy z uczestnikami uczelnianego Dnia Dziecka i tegorocznej Lednicy, podsumowanie wieczoru poetyckiego oraz  posługi Liturgicznej Służby Ołtarza. W wydaniu także krótka relacja z otwarcia wystawy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.