Jakże dziś radosny dzień! 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II to wspaniały moment, w którym możemy podziękować Wielkiemu Polakowi za to, że był i cały czas jest pośród nas.

Jan Paweł II jest dla mnie osobą bardzo wyjątkową. Przede wszystkim jako młoda dziewczyna szukam w swoim życiu autorytetów oraz wzorów do naśladowania. To właśnie Jan Paweł II całym swoim życiem pokazywał, że jest przyjacielem młodzieży. Nasz Wielki Polak jest dla mnie wzorem człowieka świętego, który mimo wielu przeciwności życiowych i cierpienia nigdy się nie poddawał, ale z wielką pokorą i zaufaniem do Boga i Maryi kroczył drogami wiary. Jan Paweł II jest dla mnie ogromną skarbnicą mądrości. Swoim nauczaniem potrafił docierać do każdego jednocześnie, pokrzepiając często pokrzywdzone i poranione młode serca. Mimo tego, że był papieżem, nigdy nie gardził drugim człowiekiem. Swoją miłością i troską ogarniał każde życie, szczególnie to najmniejsze i bezbronne.

W dzisiejszym świecie, kiedy młody człowiek zmierza się z wieloma przeciwnościami, a o życie ludzkie trwa nieustanna walka, Jan Paweł II w swoim nauczaniu dokładnie mówił, iż „Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości”. Słowa, które Jan Paweł II wypowiadał podczas swoich pielgrzymek, stały się drogowskazami dla wielu ludzi na całym świecie.

Jan Paweł II na zawsze pozostanie w moim sercu jako wspaniały, pełen miłości i troski człowiek. Jako Polka jestem dumna, że mamy tak wielkiego orędownika w niebie. Nie zastąpi Ciebie nikt św. Janie Pawle! Kochamy Cię!

Agata Mieczkowska