Podczas X Kongresu Międzynarodowego „Katolicy i Niepodległość- szanse i zagrożenia” Zespół Prasowy WSKSiM zorganizował szereg briefingów. Konferencje prasowe odbyły się zarówno w piątek, jak i w sobotę.

W piątek pierwszym gościem był prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk. Zauważył on, że patriotyzm i katolicyzm są ze sobą bardzo blisko powiązane. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby wcześniej nie odbyło się odrodzenie moralne – podkreślił prelegent.

– W latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku ludzie definiowali swoją polskość w kościołach; śpiewając pieśni patriotyczne i religijne, na czele z hymnem „Boże, coś Polskę” – powiedział profesor.

Prelegent dodał, że jeżeli katolicyzm jest silnie zakorzeniony w kulturze, to i patriotyzm jest silny.

Gościem drugiego briefingu była dr Agnieszka Muzyk. W swoim wystąpieniu pani doktor postawiła tezę, że bez trzeźwości nie ma niepodległości. Dodała, że nadużywanie alkoholu powoduje ograniczenie wolności wewnętrznej.

– W moim przekonaniu troska o abstynencję u dzieci i młodzieży, a powyżej osiemnastego roku życia troska o trzeźwość jest jednym z głównych zadań samorządu. Bo to jest troska o dobro wspólne – powiedziała wiceprezydent Łomży.

Prelegentka zauważyła, że reklamy telewizyjne raz po raz pokazują widzom, jak piękne jest życie po spożyciu alkoholu. Jednak nie zobaczymy tam często dramatycznych skutków picia tych napojów. Są to wypadki drogowe, uzależnienia, przemoc domowa, rozbite rodziny czy ubóstwo.

– Myślę, że bycie trzeźwym to jeden z bardzo ważnych wymiarów patriotyzmu. Trzeźwym fizycznie, ale też trzeźwym na umyśle w zakresie podejmowania decyzji o Polsce – zakończyła dr Agnieszka Muzyk.

Kolejnym prelegentem konferencji prasowej był JEm ks. kard. Zenon Grocholewski. Duchowny zwrócił uwagę na obecne formy gwałcenia niepodległości w świecie.

Zauważył, że niektóre kraje czy organizacje międzynarodowe w zamian za pomoc finansową krajom biedniejszym wymagają czegoś w zamian. Często są to zmiany prawne godzące w suwerenność człowieka, np. wprowadzenie aborcji czy szerzenie ideologii gender- podkreślił prelegent. Dodał, że obecnie istnieje wiele zakamuflowanych form ograniczenia wolności.

– Bogate uniwersytety Stanów Zjednoczonych dają stypendia biednym Afrykańczykom. Potem tych najzdolniejszych zatrzymują, czyli kradną te umysły dla własnych potrzeb, a kraj biedny osłabiają – powiedział ksiądz kardynał.

Odpowiadając na pytania duchowny zwrócił uwagę na to, że katolik nie może oddzielać ojczyzny ziemskiej od życia wiecznego w niebie. Dodał, że człowiek ma dochodzić do zbawienia żyjąc i pracując dla dobra swojego kraju.

Jaką postawę wobec imigrantów powinien zająć katolik? Według księdza kardynała każdy przypadek należy rozpatrywać osobno. 

– Myślę, że trzeba pomóc wszystkim potrzebującym, ale nie można przy tym rezygnować ze zdrowego rozsądku i myślenia o sposobie pomocy – zauważył ks. kard. Grocholewski.

Ostatnim gościem piątkowych briefingów była prof. Magdalena Gawin. Temat jej prelekcji brzmiał: „Niepodległość – katolicyzm i prawa polityczne polskich kobiet”. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zapowiedzi swojego przemówienia zwróciła  uwagę na rolę i zaangażowanie polskich kobiet w życie społeczno – polityczne na początku dwudziestego wieku.

– Środowisko chrześcijańskich demokratek w Polsce stworzyło największe ugrupowanie przed 1918 rokiem. Polskie katoliczki prowadziły wspaniałą działalność społeczną, zakładały kooperatywy, były niezwykle aktywne. I dzięki swoim staraniom wywalczyły prawa polityczne dla polskich kobiet – podkreśliła profesor

Pani Minister zwróciła uwagę, że granica między patriotyzmem a nacjonalizmem jest bardzo jasna i klarowna. Podkreśliła, że patriota dostrzega więzi narodowe innych, natomiast nacjonalizm jest przede wszystkim sprzeczny z chrześcijaństwem. 

– Patriotyzm oznacza przywiązanie do własnej tradycji, oznacza przede wszystkim więź. Pomimo tego, że jesteśmy różni, mieszkamy w różnych miejscowościach łączy nas jakaś więź. To powoduje, że czujemy się odpowiedzialni za losy naszej ojczyzny. Są to uczucia bardzo pozytywne – podsumowała prof. Magdalena Gawin.

W sobotę podczas trzech briefingów Zespół Prasowy gościł aż osiem osób. Podczas pierwszego spotkania na pytania dziennikarzy odpowiadał prof. dr hab. Mirosław Piotrowski.

Europoseł zwrócił uwagę na fakt, że obecnie w Unii Europejskiej niewiele jest państw w pełni suwerennych i niepodległych. Wiele krajów przekazuje swoje prawa organizacjom międzynarodowym lub uniom – wskazał polityk.

– W chwili obecnej obserwujemy dalszą pogłębioną integrację europejską na bazie Traktatu Lizbońskiego, który, jak twierdzi wielu polityków, naukowców i zwykłych obywateli wkracza zbyt daleko. Odbiera suwerenność, niepodległość krajom członkowskim Unii – zauważył profesor.

Odpowiadając na pytanie o możliwość nałożenia przez Unię sankcji na Polskę, polityk stanowczo zaprzeczył takiemu scenariuszowi. Zwrócił jednak uwagę na to, że samo podgrzewanie sytuacji na arenie międzynarodowej przez tzw. totalną opozycję to działanie na szkodę własnego państwa.

Kolejnymi gośćmi byli przedstawiciele Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka. Wolontariusze Anna Rosińska i Wojciech Przybysz przybyli do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wraz ze swoimi podopiecznymi w składzie: Dominika, Kacper, Kuba i Mikołaj.

Jak zaznaczył Wojciech Przybysz, głównym celem opiekunów jest towarzyszenie dzieciom, które nie znajdują bliskości we własnych domach. Wolontariusze dzielą się z wychowankami swoimi pasjami, zainteresowaniami, poświęcają swój czas- dodał opiekun. 

– Wędka ma fundamenty Boże. Zaczęła się od nawrócenia mojego, moich przyjaciół. Bóg jest fundamentem. Jezus łowił i my w tym duchu jesteśmy i do Jezusa, do Pana Boga, do Kościoła w wolności totalnej przyprowadzamy dzieci – poinformował wolontariusz.

Ostatnim gościem był Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych. Polityk zauważył, że katolicyzm jest nieodłączną częścią polskości.  

– W momencie próby to było bardzo widoczne. W okresie zaborów, podczas wojen i w czasie komunizmu zawsze Polacy gromadzili się wokół wiary, wokół Kościoła. Polskość przetrwała w rodzinach obok wiary – zaakcentował minister.

Jedno z pytań do ministra dotyczyło działań polskich posłów głosujących na niekorzyść swojego kraju w Parlamencie Europejskim.

– Bardzo źle oceniam to zachowanie. Jest to nawiązanie do najgorszych, fatalnych decyzji i zachowań w polskiej historii. Tak naprawdę analizując zdradę konfederacji targowickiej to odnaleźlibyśmy wiele wspólnych czynnikówzaznaczył gość.

Rozmowy z gośćmi przeprowadziły studentki z Zespołu Prasowego WSKSiM. W pierwszym dniu na pytania dziennikarzy odpowiadało czworo gości.  Konferencje prasowe poprowadziła Aleksandra Trelińska.  Podczas drugiego dnia kongresu odbyły się trzy briefingi, które poprowadziły Justyna Majdak oraz Aleksandra Mielewczyk.

Dominik Wójcik

Zespół Prasowy WSKSiM