Relacja z odbycia mobilności szkoleniowej w ramach programu Erasmus

W dniach od 20 – 25 lutego br. udałem się do Włoch, aby usprawnić realizację Umowy o współpracy zawartej w listopadzie 2014 roku między Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu a Università degli Studi della Tuscia w Viterbo. Miasto Viterbo to miasto o etruskich korzeniach, które leży niedaleko Rzymu w regionie Lacjum. W XIII wieku było ono przez pewien czas siedzibą dworu papieskiego. To w tym mieście miało miejsce najdłuższe konklawe w historii Kościoła, zakończone wyborem Papieża Grzegorza X. Viterbo chociaż cieszy się długą tradycją ośrodka naukowego, to prawdziwego uniwersytetu państwowego doczekało się dopiero w roku 1979 pod nazwą Università degli Studi della Tuscia. Z racji planowanego rozwoju wzajemnej współpracy między naszymi ośrodkami naukowymi postanowiłem, aby w ramach programu Erasmus+ zapoznać się osobiście z ofertą dydaktyczną tej uczelni. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla pana dra Carlo Contardo, który jako kierownik Biura Mobilności i Współpracy Międzynarodowej bardzo sprawnie zorganizował mój pobyt na tej uczelni, która z racji urokliwego otoczenia natury i bogatej starożytnej historii, szczególny akcent kładzie na takie pola zainteresowań jak między innymi: ekologia, ochrona środowiska, źródła energii odnawialnej (Viterbo znane jest ze sławnych wód termalnych). W czasie mojego pobytu w Viterbo odbyłem szereg spotkań z kadrą kierowniczą uniwersytetu, podczas których rozmawialiśmy o możliwościach zwiększenia poziomu mobilności naszych ośrodków tak ze strony wykładowców, jak i studentów w ramach programu Erasmus+. Poruszaliśmy również tematy bardzo praktyczne, takie jak kwestie związane z administracją i bogatą ofertą kulturową uniwersytetu. Rozmawialiśmy nadto o różnorodnych formach stażu międzynarodowego. Padła propozycja zorganizowania wspólnej konferencji naukowej na temat zdrowego żywienia. Nie dziwi nas skąd inąd taka propozycja, gdyż kuchnia włoska ma już zasłużoną renomę na całym świecie. Wspólnie ustaliliśmy, że w najbliższym czasie gościnne wykłady w uniwersytecie w Viterbo z zakresu literatury i politologii wygłosi dwoje profesorów z WSKSiM w Toruniu. Na koniec pragnę serdecznie podziękować władzom uniwersytetu, a szczególnie panu dr. Carlo Contardo za okazaną mi gościnność i za otwartość na dalszą współpracę.

Załączam do mojego sprawozdania klika zdjęć, które dodatkowo obrazują owoce mojego pobytu w tej włoskiej uczelni. Na pierwszym załączonym zdjęciu widoczni są – patrząc od lewej strony– między innymi: prof. Mario Savino (DISTU – Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici), prof. Edoardo Chiti, delegat rektora do współpracy międzynarodowej, dr Carlo Contardo, wspomniany kierownik Biura Mobilności i Współpracy Miedzynarodowej, oraz kierownik biura w Viterbo Konsorcjum USAC (University Study Abroad Consortium), dr Francesca del Giudice.

Pozostałe zdjęcia obrazują inne ważne spotkania, związane z osobistościami, które na różne sposoby powiązane są z WSKSiM w Toruniu, jako uczelnią medialną. W kolejności możemy zobaczyć: spotkanie w Watykanie z prefektem Kongregacji Nauki Wiary, ks. kard. Gerhardem Müllerem i sekretarzem tejże Kongregacji ks. abp. Luisem Francisco Ladaria Ferrera (na zdjęciu widoczny jest również osobisty sekretarz ks. kard. G. Müllera, ks. prałat Sławomir Śledziewski z Polski); wizytę w Centrum Telewizji Watykańskiej (CTV), gdzie obok o. dra Piotra Andrukiewicza redemptorysty (znanego dziennikarza Radia Maryja i TV Trwam) znajduje się zasłużona dla telewizji watykańskiej włoska dziennikarka Barbara Castelli; spotkanie z księżniczką Marią Elettra Marconi Giovanelli, córką Guglielmo Marconi, wynalazcy radia i budowniczego papieskiej radiostacji oraz spotkanie ze znanym papieskim, polskim fotografem Grzegorzem Gałązką, autorem portretu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, w towarzystwie ks. prałata Tomasza Trafnego, dyrektora Departamentu Nauki i Wiary w Papieskiej Radzie ds. Kultury i wspomnianego o. Piotra Andrukiewicza CSsR.

Toruń, 15 marca 2017 r.                      o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM w Toruniu