Retoryka – podyplomowe

Retoryka i komunikacja społeczna

Opis kierunku

Program studiów obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne. Można wybrać opcję dwu lub trzysemestralną (ta szczególnie dla nauczycieli, którzy chcą pozyskać uprawnienia do prowadzenia w szkołach zajęć z kultury żywego słowa czy retoryki). Charakter WSKSiM sprawia, że w toku studiów słuchacz uczestniczy także w praktycznych zajęciach oswajających z występowaniem przed mikrofonem czy kamerą.

W skrócie

Poziom:

  • studia podyplomowe

Tryb:

  • niestacjonarne
    (z wykorzystaniem e-learningu)

Czas trwania:

  • 1 rok (2 semestry)

Adresaci studiów

Studia skierowane są do każdego, kto chce pracować nad swoim aparatem mowy, dykcją, pięknym wypowiadaniem się. Wybierają je najczęściej nauczyciele, samorządowcy, prawnicy, doktoranci, lekarze, kapłani i siostry zakonne, osoby prowadzące działalność gospodarczą – wszyscy ci, których efekt pracy jest zależny od właściwego i skutecznego posługiwania się słowem mówionym.

Praktyczny program studiów

Studia z zakresu retoryki i komunikacji społecznej obejmują zajęcia m.in. z podstaw psychologii i komunikacji społecznej, stylistyki i kultury języka, retoryki klasycznej, logiki z semiotyką. Studenci odbywają wiele zajęć praktycznych, jak zasady prezentacji przed kamerą i pracy z mikrofonem, mediacje i negocjacje, warsztaty oratorskie, emisja głosu z elementami dykcji, przygotowanie wystąpień publicznych. Studia kończą się pracą dyplomową w formie krótkiego wystąpienia publicznego – przed komisją i pozostałymi słuchaczami z grupy. zobacz program studiów

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest ambasadorem kultury żywego słowa. Potrafi pięknie się wypowiadać, budować swój wywód logicznie, w oparciu o zasady retoryki klasycznej. Jest świadomy celu swojej wypowiedzi, a tym samym widzi jej skutki. Absolwent łatwiej wysławia się i jest bardziej przekonujący. Nauczyciele decydujący się na studia trzysemestralne zdobywają uprawnienia do prowadzenia w szkołach zajęć z retoryki, kultury żywego słowa.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Adres:św. Józefa 23/35, pok. 018
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie
Polska Telefon:+48 56 610 72 12 Fax:+48 56 610 72 01 E-mail:podyplomowe@wsksim.edu.pl Godziny pracy Sekretariatu:od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00