„Rok 1989. Koniec społeczeństwa nieobywatelskiego”

Fragmenty z okładki:

Czym różniły się wydarzenia 1989 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii i Polsce? Stephen Kotkin i Jan T. Gross opisują źródła kryzysu w krajach Europy Wschodniej i powstanie społeczeństwa obywatelskiego.

Systemy komunistyczne łączyła narzucona idea oraz monopol partii w życiu społecznym i gospodarczym. Charakteryzowało je też –  jak piszą autorzy – wszechogarniające kłamstwo. Jak twierdził w rozmowie z Teresą Torańską Jakub Berman: „[…] za nami stała racja – historyczna”. Ale nie stała – i komunizm poniósł klęskę.