O zagrożeniach bezpieczeństwa państwa dyskutowali wykładowcy i studenci WSKSiM: prof. dr hab. Wojciech Polak, prof. dr hab. Andrzej Mielczarek, dr Grzegorz Osiński, Łucja Darbah-Kopczyńska i Grzegorze Niewieczerzał.