Konferencja „STOP SMOG”

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kampania edukacyjna STOP SMOG”. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Instytutu Ochrony Środowiska.

Przybyłych gości powitał Krzysztof Losz, moderator konferencji. Następnie głos zabrał Andrzej Konieczny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Minister zwrócił uwagę na potrzebę podejmowania działań nakierowanych na dbałość o czyste powietrze, które determinuje jakość życia. 

Słowo do zgromadzonych skierowali także JM o. dr Zdzisław Klafka CSsR – rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dr inż. Krystian Szczepański – przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska, Artur Szymon Michalski – zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Panel konferencyjny rozpoczął się od przedstawienia działań Komitetu Sterującego w zakresie realizacji krajowego programu ochrony powietrza „Czyste Powietrze”. W imieniu Pawła Sałka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, działania Komitetu Sterującego zaprezentował dr inż. Krystian Szczepański. 

W programie konferencji zaplanowano także wystąpienie przedstawiciela Instytutu Ochrony Środowiska, Piotra Zacharskiego. Temat jego przemówienia to: „Postrzeganie smogu przez społeczeństwo”.

Następnie o wymogach emisyjnych dla wytwórców ciepła wynikających z polityki środowiskowej UE w ramach poprawy jakości powietrza opowie Krzysztof Melka, doradca Ministra Środowiska.

Kolejnym wykładowcą będzie profesor Zdzisław Chłopek z Instytutu Ochrony Środowiska. Poruszy on zagadnienie emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych w miastach.

Temat ochrony powietrza w planowaniu przestrzennym omówi Jolanta Pawlak. Po tym wystąpieniu uczestnicy udadzą się na krótką przerwę kawową.

Po przerwie swoje wykłady wygłoszą przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska. Jako pierwsza wystąpi Krystyna Kubica. Omówi ona możliwości ograniczania emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych w źródłach małej mocy.

Następnie prognozę zanieczyszczeń powietrza dla Polski przybliży Paweł Durka. Ostatnim prelegentem będzie Paweł Mzyk, który opowie o roli Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w obszarze jakości powietrza.

Po zakończeniu konferencji nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Studiów Podyplomowych „Ekologia i Zarządzanie”.

Zespół Prasowy WSKSiM

     

PROGRAM

18 listopada 2017
Miejsce: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
ul. Droga Starotoruńska 3

9:00 – 9:30 Rejestracja
moderator: Krzysztof Losz
9:30 – 10:00 Powitanie gości
Minister Środowiska prof. Jan Szyszko
JM o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego –
dr inż. Krystian Szczepański
10:00 – 10:20 Działanie Komitetu Sterującego w zakresie realizacji krajowego programu
ochrony powietrza „Czyste powietrze” – Paweł Sałek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska)
10:20 – 10:40 Postrzeganie smogu przez społeczeństwo – Piotr Zacharski (IOŚ-PIB/KOBIZE)
10:40 – 11:00 Wymogi emisyjne dla wytwórców ciepła wynikające z polityki środowiskowej
UE w ramach poprawy jakości powietrza – Krzysztof Melka (doradca Ministra Środowiska)
11:00 – 11:20 Emisja zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych w miastach – prof. Zdzisław Chłopek (IOŚ-PIB/KOBIZE)
11:20 – 11:40 Ochrona powietrza w planowaniu przestrzennym – Jolanta Pawlak
11:40 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 12:20 Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych w źródłach małej mocy – możliwości ich ograniczania – Krystyna Kubica (IOŚ-PIB/KOBIZE)
12:20 – 12:40 Prognoza zanieczyszczeń powietrza dla Polski – Paweł Durka (IOŚ-PIB)
12:40 – 13:00 Rola KOBIZE w obszarze jakości powietrza – Paweł Mzyk (IOŚ-PIB/KOBIZE)
13:00 – 13:30 Zakończenie konferencji. Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Studiów Podyplomowych „Ekologia i Zarządzanie”
13:30 – 14:30 Lunch