Rzecznik – podyplomowe

Rzecznik prasowy

Opis kierunku

Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez rzeczników prasowych, dziennikarzy, dyplomatów oraz specjalistów w zakresie komunikacji i profesjonalnego wizerunku. Studenci poznają m.in. podstawy prawa mediów, prawa autorskiego, etykę zawodu rzecznika prasowego, podstawy retoryki klasycznej oraz tajemnice chronione ustawowo.

W skrócie

Poziom:

  • studia podyplomowe

Tryb:

  • niestacjonarne
    (z wykorzystaniem e-learningu)

Czas trwania:

  • 1 rok (2 semestry)

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym reprezentujących różne instytucje w mediach, działy PR bądź też planujących podjąć pracę na stanowisku rzecznika prasowego.

Praktyczny program studiów

W ramach warsztatów studenci uczą się sztuki argumentacji, mediacji oraz negocjacji. Oswajają się z kamerą i mikrofonem, mają dostęp do nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, a zajęcia z emisji głosu z elementami dykcji oraz warsztaty z autoprezentacji przygotowują ich do wystąpień publicznych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada pełne przygotowanie do pracy rzecznika prasowego. Jest w stanie reprezentować instytucję bądź organizację, odpowiadając za całość informacji, które przedostają się do środków masowego przekazu. Jako przedstawiciel public relations, zna i potrafi wybrać strategie kontaktu z mediami poprzez konferencje prasowe, wydarzenia medialne, stały kontakt z dziennikarzami, czy też redagowanie artykułów sponsorowanych. Absolwent jest obyty z kamerą, a komunikacja z mediami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych nie stanowią dla niego problemu.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Adres:św. Józefa 23/35, pok. 018
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie
Polska Telefon:+48 56 610 72 12 Fax:+48 56 610 72 01 E-mail:podyplomowe@wsksim.edu.pl Godziny pracy Sekretariatu:od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00