„Sakrament obecności”

Fragment Przedmowy abpa Alfonsa Nossola:

Sakrament Obecności to książka pod wieloma względami niezwykła. Z jej stron płynie ku nam przynaglenie do pogłębienia i radykalnej odnowy naszego obcowania z Bogiem Miłości. Tej Miłości, która zapragnęła życie oddać za nas i pozostać z nami na zawsze w tajemnicy Eucharystii. Rozważania Autora nad tą niezwykłą tajemnicą naszej wiary zadziwiają głębią, świeżością i prostotą. Tej książki nie da się po prostu „przeczytać”. Trzeba ją medytować, do niej powracać, stopniowo odkrywać jej wewnętrzne bogactwo.