Sejmowa dyskusja o trzeźwości Narodu z udziałem WSKSiM

26 maja o. rektor dr Zdzisław Klafka oraz studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej uczestniczyli w konferencji „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Odbyła się ona w ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości. Organizatorem konferencji był Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, do którego należy o. rektor.

Przypominamy, że 8 marca br. w murach naszej Uczelni odbyło się sympozjum poświęcone przeciwdziałaniom problemom alkoholowym – spotkanie przedstawicieli władz duchownych oraz samorządowych było okazją do podsumowania efektów prac nad wychowaniem do abstynencji i formami pomocy osobom uzależnionym.

Materiał wideo: