Sługa prawdy o rodzinie

    Konferencja familiogiczna, jaka odbyła się w środę w Kazimierzu Biskupim, poświęcona była zmarłemu przed rokiem księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi. Prelegenci podkreślali wielkie zaangażowanie księdza biskupa na rzecz małżeństw i rodziny. W czasie konferencji referaty wygosili pracownicy WSKSiM – o. dr Zdzisław Klafka, rektor Uczelni, ks. prof. Paweł Bortkiewicz i red. Katarzyna Cegielska.

    Konferencja odbyła się pod hasłem złożonym ze słów księdza biskupa „Chciałbym spotkać każdego z Was i wpatrzeć się w oblicza, w których objawia się sam Bóg. Posługa ks. bpa Stanisława Stefanka na rzecz rodziny”. – Okazuje się, że to, co było postrzegane przez ks. bp.Stanisława Stefanka w trakcie jego posługi, również w zakresie zagrożeń, problemów, z jakimi wówczas borykała się rodzina i małżeństwo w rzeczywistości społecznej, ciągle jest aktualne – mówił ks. prof. Andrzej Pryba z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny organizaror naukowego spotkania. Ksiądz biskup Henryk Wejman, biskup pomocniczy diecezji szczecińsko-kamieńskiej, nawiązując do nauczania księdza biskupa przywołał słowa mówiące o tym, że duszpasterz powonien mieć jeden koniec stuły w konfesjonale, a drugi w poradnictwie rodzinnym. – biskup Stanisław kładł nacisk na umiłowanie słowa Bożego i życie sakramentalne. W tym upatrywał siły rodziny i oddziaływania na otoczenie – mówił ksiądz biskup Wejman.

    Ks. bp Stanisław Stefanek przez lata był najpierw przewodniczącym Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny, a później Rady Episkopatu ds. Rodziny. Przez 23 lata był członkiem Prezydium Papieskiej Rady ds. Rodziny. Biskup łomżyński współtworzył także Instytut Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Ksiądz Biskup, będąc na początku zastępcą dyrektora instytutu, a potem dyrektorem, wychował całe grono działaczy ruchów pro-life, doradców życia rodzinnego, asystentów rodziny i kładł bardzo duży nacisk na to, żeby wypracować kierunek nauki o rodzinie jako odrębny przedmiot studiów – zaznaczył Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. W swoim wystąpieniu podkreślił wielkie zangażowanie księdza biskupa Stanisława Stefanka w uregulowaniu kwestii pogrzebów dzieci zmarłych w wyniku poronienia lub które urodziły się martwe. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek jako pierwszy ordynariusz nie tylko uporządkował te sprawy w diecezji, ale doprowadził do przyjęcia odpowiednich uchwał rad gmin. – Ksiądz biskup wydał instrykcję dotyczącą pogrzebu dziecka niechrzczonego zakazującej tzw. pokropku, ale także doprowadził do przyjęcia uchwał w sprawie zorganizowania przez miasto pogrzebu Dziecka Utraconego – w Łomży, Ostrołęce, Grajewie, Ostrowii Mazowieckiej, Wysokiem Mazowieckiem, Wyszkowie, Kolnie i Zambrowie. Ponadto dzięki jego staraniom dyrekcie siedmiu szpitali wprowadziły procedury dotyczące postępowania z matką po poronieniu, a także zawiązano gropę wsparcia dla rodziców po poronieniu – podkreśliła siostra Maksymiliana Lont.

    Prelegenci podkreślali, że ksiądz biskup Stanisław był niezywkle ambitny, pracowity i obowiązkowy. – Nawet ze szpitala dzwonił zatroskany, że studenci nie mają jeszcze zaliczeń – mówiła dr Bożena Bassa z Instytutu Świętej Rodziny w Łomiankach. O. dr Zdzisław Klafka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pochylił się nad nauczaniem księdza biskupa o rodzinie prezentowanym w Radiu Maryja, ks. prof. Paweł Bortkiewicz przeanalizował teksty publicystyczne Stanisława Stefanka z Naszego Dziennika z 2015 i 2016 roku przygotowujące do synodu o rodzinie, a red. Katarzyna Cegielska przedstawiła obraz rodziny w przekazie medialnym księdza biskupa Stanisława Stefanka.