Spotkanie Międzynarodowej Grupy Projektowej w ramach RIPEC PROJECT oraz wydarzenie upowszechniające – 27-29 lipca 2021 r. (Viterbo, Włochy)

Okres pandemii mocno zakłócił Nasze plany. Z jednej strony cieszyliśmy się wysokim stopniem umiędzynarodowienia WSKSiM oraz stworzeniem stałych ram współpracy z partnerami zagranicznymi. Z drugiej zaś strony, lockdown i niemożność realizowania mobilności spowodował, że nie byliśmy w stanie w pełni cieszyć się z pięknych darów programu Erasmus+, realizowanego z funduszy Komisji Europejskiej / Unii Europejskiej.

Wraz z partnerami zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, co zrobić, aby pandemia w przyszłości tak bardzo nie zakłócała Naszych projektów. Efektem jest stworzenia partnerstwa strategicznego i wspólne badanie możliwości zarzadzania kryzysowego projektów mobilnościowych – RIPEC PROJECT.

Wszystko dzięki Erasmus+
Sześć europejskich uczelniach bierze udział w tym prestiżowym projekcie:

  • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Polska)
  • Scuola Superiore Carolina Albasio (Włochy)
  • Universidad de Cádiz (Hiszpania)
  • Università degli Studi della Tuscia (Włochy)
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Czechy)
  • Panteion University of Social and Political Sciences (Grecja)

Projekty partnerstwa strategicznego, pod patronatem programu Erasmus+, mają bardzo prestiżowy charakter.

W ramach programu Erasmus+, toruńska uczelnia zaangażowała się w badania innowacyjnych praktyk zarządzania kryzysowego w społeczności Erasmus (RIPEC).
RIPEC ma na celu koordynowanie wspólnych badań i problemów oraz przyjęcie innowacyjnych metod i narzędzi radzenia sobie z zarządzaniem kryzysowym w ramach mobilności z programu Erasmus+.

W końcu udało się spotkać „twarzą w twarz”, z zachowaniem oczywiście pandemicznych zasad oraz obostrzeń. Gospodarzem była Università degli Studi della Tuscia w pięknym włoskim mieście, Viterbo. Współpracujemy z włoską uczelnią od wielu lat i cieszymy się z możliwości prowadzenia wspólnych badań w ramach projektu RIPEC.

Spotkanie Międzynarodowej Grupy Projektowej w ramach RIPEC PROJECT oraz wydarzenie upowszechniające miały miejsce w dniach 27-29 lipca 2021 r.

Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu reprezentowali: dr Krystian Chołaszczyński (kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej przy WSKSiM, koordynator programu Erasmus+ oraz RIPEC) oraz Pan Przemysław Pawlak (dyrektor biura projektów europejskich przy WSKSiM).

Omówiliśmy stan badań, przyjęliśmy raport cząstkowy oraz zaprezentowaliśmy szerszej opinii publicznej stronę internetową, aplikację i inne efekty Naszych działań.

Zachęcamy do odwiedzania, jak i komentowania wyników prac naukowych na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych:

  • strona internetowa: https://www.ripec-project.eu/
  • profil na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ripecproject

Zachęcamy!
Zapraszamy!