Spotkanie naukowe z Johnem C. Law, wiceambasadorem USA w Polsce

  Polsko-Amerykańskie Stosunki Dyplomatyczne
  100 lat razem: Ludzie, Historia, Przyszłość
  Czy odległe od siebie o ponad 8000 km państwa, mogą mieć ze sobą wiele wspólnego?

  Wiceambasador USA w Polsce John C. Law, podczas swojej pierwszej wizyty w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wygłosił niezwykle wymowną prelekcję, w której zwrócił szczególną uwagę na polsko-amerykańskie stosunki dyplomatyczne, realizowane w dziedzinie polityki, kultury, biznesu, a nade wszystko wspólnej od pokoleń historii narodowej. W spotkaniu uczestniczyli studenci nasze Uczelni oraz uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych z Torunia.

  Rozpoczynając swoją prelekcję John C. Law, wyraził głęboką wdzięczność, za możliwość spotkania w toruńskiej uczelni wyższej.

  – Jest to moja pierwsza od wielu lat wizyta w Polsce. Bardzo się cieszę, że mogę spotkać się ze studentami i władzami tej Uczelni. Jestem wdzięczny za szansę i możliwość dzisiejszego spotkania, które w mojej ocenie z pewnością będzie wartościowe i owocne – powiedział wiceambasador USA John C. Law.

  Zwrócił On także szczególną uwagę na wzajemną historię i niebywałe zasługi polskich Bohaterów Narodowych, takich jak Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, czy Ignacy Jan Paderewski mających niezwykłe zasługi w budowaniu państwa, kultury i cywilizacji Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  – Jestem zdania, że istnieje silna więź pomiędzy Polakami a Amerykanami. I nie chodzi tylko o to, że w Ameryce mieszka 20% populacji wszystkich Polaków. My podróżujemy po całej Polsce aby rozmawiać o historii oraz przyszłości. Uważamy, że funkcjonuje specjalny czas (silna, trwała więź) pomiędzy historią Polski a historią Ameryki. Tak jak Paderewski miał wyjątkową więź z Amerykanami, tak i my staramy się kontynuować budowanie trwałej relacji z Polską. Chociażby Częstochowa – to nie tylko ważne miejsce dla Polaków, ale także i dla Amerykanów, gdyż to właśnie w tym miejscu, w roku 1964, pielgrzymował ówczesny 64. Prokurator Generalny USA Robert F. Kennedy, który złożył wpis w specjalnej pamiątkowej księdze gości – to dla nas bardzo ważne wydarzenie historyczne – podkreślił Wiceambasador USA.

  Przekazał także prośbę do młodych słuchaczy obecnych na sali, aby jako przyszłe pokolenie budujących i kreujących politykę polską, pamiętali o kontynuowaniu zapoczątkowanej przed laty wzajemnej tradycji kultywowania dobrych polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych.

  – Przyszłe wzajemne relacje dyplomatyczne naszych krajów, są niewątpliwie otwarte na młodych ludzi, na pokolenia nowych osób kształtujących przyszłość wzajemnej międzynarodowej polityki. To Wy – młodzi, przejmiecie niebawem pamięć historyczną i misję wzajemnej współpracy dyplomatycznej Polski z Ameryki. Dlatego też mam nadzieję, że relacje Stanów Zjednoczonych Ameryki z Rzeczypospolitą Polską, zmierzają i nadal będą zmierzać, do najlepszej, głębokiej relacji dyplomatycznej, widocznej na arenie międzynarodowej – powiedział John C. Law, wiceambasador USA.

  Punktem kulminacyjnym prelekcji była zainicjowana przez Pana Wicemabasadora, otwarta debata ze studentami i uczniami, podczas której poruszono bardzo wiele ciekawych tematów, m.in. kwestie zniesienia wiz, współpracy biznesowej, krzewienia pamięci o wzajemnej historii, międzynarodowej współpracy gospodarczo-politycznej Trójmorza, Brexitu, ale także programów i inicjatyw społecznych przeznaczonych dla studentów i turystów. Spotkanie zwieńczyło wspólne zdjęcie grupowe Pana Wiceambasadora USA ze słuchaczami.

  John C. Law od lipca 2015 roku pełni funkcję zastępcy szefa misji (zastępcy ambasadora). Jest zawodowym dyplomatą wyższego szczebla (w randze ministra radcy), służbę w dyplomacji rozpoczął w 1990 roku. Przez cały okres kariery, pełnił wiele różnych stanowisk, m.in. radcy ds. publicznych, czy rzecznika prasowego ambasady. Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie literatury angielskiej, odbył także studia w zakresie literatury, filozofii i inżynierii lotniczej. Zna język polski, czeski, francuski, hiszpański i koreański.

   

  Szymon Jan Malinowski
  Zespół Prasowy WSKSiM