Spotkanie studentów z wykładowcami z Tajwanu i Meksyku

  W auli naszej Uczelni odbyło się spotkanie studentów z zagranicznymi wykładowcami: profesor Yah-Huei Hong – dziekanem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Katolickiego Fu-Jen w Tajwanie oraz profesorem Ramiro Velázquez z Wydziału Informatyki Uniwersytetu Panamericana w Meksyku.

  Profesor Alice Hong powiedziała, że Katolicki Uniwersytet Fu-Jen na Tajwanie jest najlepszą prywatną uczelnią na wyspie, która cały czas się rozwija. Dodała, że otwarto w niej nowy, ogromny szpital akademicki, co wzbudziło wielką sensację na Tajwanie, gdyż niewiele prywatnych uczelni z wydziałem medycznym posiada tego typu ośrodki. Ponadto, jak mówiła Profesor, wielu absolwentów studiów licencjackich z uniwersytetu Fu-Jen kontynuuje studia na uczelniach amerykańskich, gdzie uzyskują stopień magistra, a niektórzy doktora. Jedną z takich osób była właśnie prof. Alice Hong, absolwenta studiów z zakresu komunikacji społecznej.

  Drugi z naszych gości, prof. Ramiro Velázquez, reprezentował Universidad Panamericana w Meksyku. Opisując swój uniwersytet powiedział, że jest to ogromna uczelnia kierująca się wartościami wynikającymi z chrześcijańskiego humanizmu. Dodał, że obchodzi on w tym roku swoje pięćdziesiąte urodziny, a studiuje na nim obecnie ok. 18 tys. studentów, na wielu kierunkach, takich jak m.in.: dziennikarstwo, prawo, medycyna, animacja cyfrowa, pedagogika czy technologie energetyczne. Uczelnia jest podzielona na trzy kampusy.

  Profesorowie podkreślili, że są bardo zadowoleni z pobytu w Polsce, choć przebyli długą drogę, by dotrzeć do Torunia. Wraz z Władzami WSKSiM wyrazili nadzieję na wymiany studenckie między uczelniami.

  Profesorowie Yah-Huei Hong oraz Ramiro Velázquez przybyli do naszej uczelni października 2017 r. w ramach programu Erasmus. Będą naszymi gośćmi do piątku 27 października.

  Szymon Górko
  Zespół Prasowy WSKSiM