Spotkanie z Ambasador Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej

11 września w murach Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej gościła Anna Barbarzak. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Grecji wygłosiła prelekcję na temat współpracy międzynarodowej samorządów, uczelni i instytucji kultury. Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej działający przy WSKSiM.