Spotkanie z młodzieżą II LO im. Królowej Jadwigi w Toruniu

26 stycznia dr Jan Wiśniewski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej działającego przy WSKSiM, wygłosił prelekcję: „Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie a bezpieczeństwo Polski”. Tematyka wykładu obejmowała zagadnienia z historii rozwoju terroryzmu, klasyfikacji i form działań grup terrorystycznych, działań w cyberprzestrzeni w kontekście bezpieczeństwa kraju.