W dniu 8 grudnia w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla najlepszych studentów w Toruniu.

O przyznanie stypendium ubiegało się w tym roku 78 studentów. Znaczną część, bo aż 19 studentów stanowili studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Na rok akademicki 2017/2018 prezydent Torunia Michał Zaleski przyznał 73 stypendia zarówno studentom naszej uczelni jak i studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Każdy ze stypendystów otrzyma wsparcie finansowe na okres 9 miesięcy w okresie od października 2017r. do czerwca 2018r., w wysokości 400zł miesięcznie. O zasadzie przyznawania stypendium decydują kryteria takie jak: średnia ocen w ostatnim roku studiów nie mniejsza niż 4,5, działalność naukowa lub artystyczna mogąca wnieść znaczący wpływ w rozwój nauki i sztuki prowadzona w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium oraz zamieszkanie na terenie Torunia.

Gospodarzem spotkania był Prezydent Miasta Torunia, który serdecznie pogratulował wszystkim wyróżnionym i wręczył stypendia najlepszym studentom. W swoim przemówieniu prezydent zaznaczył, że celem programów stypendialnych jest zachęcenie najzdolniejszych studentów do pozostania w Toruniu po zakończeniu studiów.

Dzisiejsi stypendyści są orłami w nauce oraz orłami w swoich marzeniach na przyszłość. Wiążemy z tym wielkie nadzieje, że u początku swoich studiów w naszym mieście lub w ramach ich kontynuacji będziecie się wciąż doskonale uczyćpowiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

Dla samych wyróżnionych było to także niezwykłe wydarzenie.

– Stypendium jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszego rozwoju. Jestem dumna, że znalazłam się w gronie najlepszych studentów Torunia- podkreśliła studentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Milena Laskowska.

– Bardzo się cieszę i nie ukrywam, jestem zaskoczona, że po raz drugi otrzymałam stypendium Prezydenta Miasta Torunia. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, gdyż moja nauka na studiach została doceniona przez samego gospodarza miasta Torunia- zaznaczyła studentka IV roku na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Katarzyna Mól.

Niespodzianką dla wszystkich gości był koncert Doroty Błędowskiej, która jest wychowanką MDK. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek na którym oczywiście znalazły się tradycyjne, toruńskie pierniki.

 

Marta Grabowska

Zespół Prasowy