W auli Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu tradycyjnie organizowane jest spotkanie leśników z okazji Święta Lasu. W tym roku uczestniczyli w nim członkowie regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, minister Jan Szyszko, rektor uczelni o. Zdzisław Klafka oraz założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam o. Tadeusz Rydzyk.

Należy podkreślić, że polscy leśnicy obchodzą to święto już od lat 30. ubiegłego stulecia. Jest ono ukoronowaniem pomyślnie zakończonej wiosennej akcji sadzenia lasu.

W tym roku posadziliśmy kolejne nowe lasy, aby mogły służyć nowym pokoleniom. Uroczystość ta w tym roku jest wyjątkowa w związku z huraganem, który nawiedził tereny Kujaw i Pomorza w 2017 r. Należy podkreślić że lasy regionu ucierpiały najbardziej, ponieważ regionalna dyrekcja sprawuje piecze nad 27 nadleśnictwami, z czego aż 14 ucierpiało w wyniku huraganu. Na dzień dzisiejszy Lasy Państwowe usprzątnęły już ponad 90% powierzchni leśnictwa, które zostały dotknięte klęską w 2017 r. Pierwsze nasadzenia miały miejsce jesienią 2017, kolejne w 2018 oraz wiosną 2019 r. Odnowa tych powierzchni wymagała niesamowitej mobilizacji. Dlatego też ten czas święta jest tak szczególnie specyficzny i wymaga niesamowitego wysiłku podjętego przez przedstawicieli Lasów Państwowych w Toruniu i organizacji społecznych akcji sadzenia lasów, albowiem grono ludzi z zewnątrz bardzo chętnie włącza się w te akcje odnowieniowe leśnictwa Kujaw i Pomorza.

Tego dnia dziękujemy leśnikom za wykonywaną przez nich swoją pracę, ale także należy podkreślić, że jest to przede wszystkim zawód powołania i służba lasom polskim. Uroczystość była również dobrą okazją, aby uhonorować tych, którzy w codziennej pracy najbardziej się wyróżniają, którzy współpracują z lokalną ludnością, którzy ponad swoją pracę wykonują jeszcze grono innych działań, albowiem czują taką potrzebę.

Staraliśmy się, aby wszystkich zaproszonych włączyć w to wydarzenie, bo prawda jest taka, że goście, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, nie pozostawiają nas nigdy bez odpowiedzi i są gotowi do współpracy w takim wymiarze, na jaki pozwala im stanowisko lub zajmowany przez nich urząd.

Mówiła Olga Ciemnoczołowska rzecznik prasowy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w wywiadzie przeprowadzonym przez Mateusza Kacpura dla biura prasowego WSKSiM.