Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij

Sympozjum „Ku trzeźwości Narodu” (08.03.2017)

Ks. bp Tadeusz Bronakowski podkreślał, iż spotkanie w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dotyczy jednej z kluczowych spraw dla przyszłości Kościoła i Ojczyzny –  ochrony trzeźwości w Polsce.

– „Nigdy w historii nie było w Polsce tak dużego spożycia alkoholu. O tym problemie musimy koniecznie porozmawiać. Przed nami trudna droga [….], dzisiaj chcemy wskazać kierunek wspólnego marszu narodowego ku trzeźwości narodu”- mówił ksiądz biskup.

Prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek przedstawił  plan strategiczny i jego skuteczność na rzecz promowania trzeźwości narodu. Prelegent podkreślał, że trzeźwość jest darem ofiarowanym przez Boga:

– „Mam nadzieję, że uda nam się ten proces budowania Narodowego Programu przeprowadzić w sposób jak najbardziej profesjonalny. […] Trwa teraz faza konsultacji, pracy grupowej, żeby powstał jeden zwarty dokument oparty na konsensusie. Ważne jest, aby był on jednocześnie inspirujący, ponieważ nie są to błahe sprawy i ambicje” – mówił.

Ks. dr Marek Dziewiecki podkreślał w swoim wystąpieniu promowanie radości, wolności i miłości, a więc kultury, w której nie ma miejsca na nietrzeźwość. Rodzina i Kościół odgrywają w tej kwestii bardzo ważną rolę:

– „Kościół troszczy się o człowieka jako o istotę stworzoną na obraz Boży, a rodzina doświadcza na sobie albo radości trzeźwości, albo piekielnego dramatu pijaństwa” – mówił ksiądz psycholog.

Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jasno podkreślała, że istnieje ogromna potrzeba integracji w działaniach na rzecz trzeźwości narodu. Głównym hasłem, wokół którego prelegentka skoncentrowała swój wywód,  była odpowiedzialność:

– „Kiedy mówimy o odpowiedzialności państwa i samorządu, musimy zauważyć, że alkohol od zawsze niósł za sobą wiele konsekwencji i za pomocą regulacji prawnych starano się im przeciwdziałać i je ograniczać” – usłyszeliśmy.

Maciej Zdziarski mówił w swoim wystąpieniu o promocji wartości trzeźwości i abstynencji w mediach.  To niełatwe, gdyż jest to walka z obecnym przekazem medialnym:

– „Demokratyzacja mediów […] powoduje, że powinno ujawnić się stanowisko większości, czyli ludzi trzeźwych, lecz pewne normy zawdzięczamy wpływowej pijącej mniejszości”.

Poseł na Sejm Małgorzata Zwiercan wygłosiła prelekcję pt. „Inicjatywy parlamentarzystów na rzecz promowania trzeźwości w narodzie”. Jak zauważyła – istnieje wiele obszarów uzależnień, które wymagają poprawy bądź całkowitych zmian. W tym celu ona sama założyła pierwszy w historii parlamentu Zespół do Spraw Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

– „Podstawę reformy powinny stanowić zmiany legislacyjne. […] Wypracowane przed laty rozwiązania, będące fundamentem systemu leczenia i przeciwdziałania uzależnieniom, już się zdezaktualizowały […]. Tak więc należy podjąć nowe działania służące naprawie obecnego stanu rzecz” – apelowała pani poseł.