Sympozjum Metafizyczne w Lublinie z udziałem studentów WSKSiM

fot. Ireneusz Marciszuk

1 grudnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się XIX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”. W tym roku tematem przewodnim była metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Metafizyki KUL, Katedrę Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL oraz  Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Celem debaty naukowej jest ukazanie uniwersalności metafizyki Arystotelesa w wyjaśnianiu świata, człowieka i ludzkiego działania. Okazją do podjęcia refleksji na ten temat jest ogłoszenie przez UNESCO roku 2016 międzynarodowym rokiem Arystotelesa w 2400. rocznicę jego urodzin. Podczas debaty zostanie ukazana specyfika metafizyki Arystotelesa, jej oryginalność, a także współczesne zainteresowania myślą Stagiryty oraz jej interpretacje. W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych – napisali organizatorzy.

Podczas obrad poruszono problem metafizyki jako filozofii pierwszej (tu swoją prelekcję wygłosił wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński), zwrócono uwagę na metafizykę Arystotelesa w interpretacjach oraz na metafizykę człowieka i ludzkiego działania.

Wśród prowadzących sympozjum byli nauczyciele akademiccy naszej Uczelni – dr hab. Imelda Chłodna-Błach oraz dr Artur Mamcarz-Plisiecki. W wydarzeniu uczestniczył też dr Mateusz Kiereś, który sprawował opiekę naukową nad studentami reprezentującymi Szkołę.

(na podstawie informacji opracowanych przez Martę Maciejewską)

Link do galerii  Ireneusza Marciszuka: kliknij tutaj.