Sympozjum – Oblicza autorytetu 22 stycznia 2011 r.

      Autorytet kosciola - o. prof. J.Salij
      Autorytet w polityce - dr B.Fedyszak-Radziejowska