Sympozjum w 90. rocznicę Teologicznego Towarzystwa Naukowego we Włocławku

Z okazji 90-lecia istnienia Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku zorganizowano sesję naukową, podczas której ks. prof. Kazimierz Panuś, prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego zaprezentował wykład „Działalność Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku na tle działalności towarzystw teologicznych w Polsce”, ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński przybliżył tematykę podejmowaną w ukazujących się od 20 lat „Studiach Włocławskich”, a ks. dr hab. Lech Król omówił osiągniecia i perspektywy rozwoju towarzystwa. Z kolei ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas omówił autorów i ich artykuły zamieszczone w ostatnim jubileuszowym 20 tomie „Studiów Włocławskich” a wśród nich artykuł pt. „Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy po drugiej wojnie światowej” ks. prof. dr hab. Józef Dębińskiego, wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uroczystość zakończyła się nadaniem biskupowi włocławskiemu Wiesławowi Meringowi medalu Bene Merenti za twórczy wkład w kształt polskiej teologii i rozwój Towarzystwa.

Wykład ks. prof. I. Werbińskiego.
Uczestnicy konferencji, m.in. ks. Józef Dębiński
Wręczenie medalu Bene Merenti biskupowi włocławskiemu