Opis

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Tytuł przedsięwzięcia: Termomodernizacja części budynku akademickiego przeznaczonego na potrzeby kultury i nauki, tzw. „Ogrody Zimowe”