Trzy lata reformy edukacji – raport (12.10.2002)

JM Rektor WSKSiM o. Tadeusz Rydzyk
prof. dr Hab. Henryk Kiereś – Przemiany w szkolnictwie rezultatem przemian ideowych. U podstaw sporu o edukację.
Analiza programów szkolnych na wybranych przykładach – mgr Magdalena Jaworska
Proces wychowania w programach wychowawczych reformy edukacji – mgr Aleksandra Gondek
Analiza podrczników do historii w oparciu o podstawę programową – dr Andrzej L. Szcześniak
Skutki demokratyzacji pracy szkolnej i status nauczyciela – mgr Małgorzata Sagan
Reforma edukacji a przemiany w szkolnictwie wyższym – dr Leszek Kozuchowski
Między edukacją a polityką mgr Radosław Brzózka
Poznanie prawdy jako fundament rozwoju osobowego i konieczny warunek ludzkiej wolności mgr Arkadiusz Robaczewski
Wychowanie a tolerancja mgr Barbara Kiereś