Rada naukowa

O Radzie

Rada Naukowa jest organem doradczym, zajmuje stanowisko w sprawach programowych i ważnych kwestiach dotyczących funkcjonowania uczelni. W jej skład wchodzą doświadczeni pracownicy polskich wyższych uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Łódzkiej. Dzielą się oni swoją znajomością spraw środowiska akademickiego z władzami toruńskiej Uczelni. Tylko część członków Rady Naukowej stanowi kadrę nauczającą WSKSiM. Pozostali członkowie pragną bezinteresownie służyć rozwojowi Uczelni i dzielić się swoją znajomością życia akademickiego oraz swoją wiedzą naukową.

Rada naukowa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej

prof. WSKSiM o . dr Tadeusz Rydzyk CSsR

prof. WSKSiM o . dr Tadeusz Rydzyk CSsR

Rektor-Założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Dyrektor Radia Maryja

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint

prof. dr hab. Krystyna Czuba

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint

prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint

prof. dr hab. Janusz Kawecki

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint

prof. dr hab. Henryk Kiereś

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint

dr Leszek Kożuchowski

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint

dr Łucja Łukaszewicz

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint

prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint

prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint

prof. dr hab. Anna Raźny

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint

prof. dr hab. Dominik Sankowski

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint

prof. dr hab. Kazimierz Tobolski

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrint