Uczymy etyki zawodu

ROZMOWA z dr Dorotą Żuchowską, dziekanem Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej w WSKSiM w Toruniu

Do 15 października w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest prowadzony nabór na kierunek pielęgniarstwo. Jak dużym zainteresowaniem cieszy się Państwa propozycja edukacyjna?

– Jest zainteresowanie. Natomiast czy ten kierunek uruchomimy, będzie zależało od ostatecznej liczby złożonych podań.

Dlaczego zdecydowali się Państwo akurat na taki kierunek kształcenia?

– Jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, to rzeczywiście jest to kierunek spoza zakresu nauk społecznych, w których do tej pory przede wszystkim kształciła studentów Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Należy on do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Myślę, że utworzenie tego kierunku w WSKSiM to odpowiedź na wciąż rosnące – w obecnej sytuacji demograficznej i cywilizacyjnej – zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi dotyczące pomocy pielęgniarskiej i socjalnej. Wskaźnik pielęgniarek w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców w Polsce należy do najniższych w Europie. Kolejnym argumentem jest wysoka średnia wieku pielęgniarek czynnych zawodowo. Wymaga to uzupełnienia luki kadrowej. Jest to też marzenie założyciela uczelni o. dr. Tadeusza Rydzyka, żeby wybudować żywy pomnik świętemu Janowi Pawłowi II, z którym nasza uczelnia – również przez sanktuarium znajdujące się w Centrum Polonia in Tertio Millennio – jest bardzo blisko związana. Poza tym jest także bardzo wyraźnie widoczny związek tego kierunku z misją naszej uczelni, w której zawiera się służba człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci. Myślę, że stąd wynika potrzeba kształcenia także kadr pielęgniarskich, które mogłyby taką misję pełnić.

Czy w przyszłości WSKSiM poszerzy ofertę edukacyjną o inne kierunki medyczne?

– Na razie jest to pierwszy krok w tę stronę. Czy w przyszłości będą inne kierunki, to też zależy od zainteresowania studentów i od tego, czy uda nam się pozyskać kadry do współpracy. W tej chwili uruchamiane są studia licencjackie, więc jeżeli będziemy kształcili licencjatów, to może w przyszłości będą studia magisterskie czy studia podyplomowe związane z różnymi specjalizacjami, jakich jest sporo w pielęgniarstwie.

Czym nauka tego zawodu w WSKSiM będzie się różnić od studiów na innych uczelniach?

– Jeśli chodzi o pielęgniarstwo, to wszystko jest bardzo ściśle określone przez standardy kształcenia, które są przygotowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W zasadzie w całej Polsce pielęgniarki kształcą się według takiego samego schematu. Uczelnia będzie dawała możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Plan studiów wypełniają przedmioty związane w ścisły sposób z pielęgniarstwem, z opieką nad chorymi. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, niezbędne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu pielęgniarki. Proporcje są takie, że zajęcia praktyczne w specjalistycznych pracowniach i praktyka zawodowa w szpitalach i innych ośrodkach opieki zdrowotnej stanowią prawie połowę łącznej liczby godzin, którą obejmuje program studiów. Poza tym takim wyróżnikiem naszej uczelni jest duży nacisk kładziony na przygotowanie pod względem etycznym kadr pielęgniarskich gotowych do pracy z ludźmi potrzebującymi pomocy.

Dziękuję za rozmowę.