Uniwersytet w Zagrzebiu – Biblioteka Wydziału Filozoficznego- Knjiżnica Filozofskog fakulteta.

W dniach 11-15. 09.2017r. w ramach programu Erasmus+ uczestniczyłam w szkoleniu w Bibliotece Wydziału Filozoficznego  w Zagrzebiu.

Biblioteka oddana do użytku w 2009 r. przejęła zbiory z 24 bibliotek wydziałowych, rozproszonych w różnych miejscach stolicy Chorwacji. Całość księgozbioru to 770 000 druków zwartych i periodyków.

Gmach książnicy stanowi bryła kształtem przypominająca …toruńską Krzywą Wieżę. Wbrew pozorom jest to jednak super nowoczesny architektonicznie budynek, o powierzchni ponad 8000 m2, posiadający 6 czytelni, 3 sale audiowizualne, 750 miejsc do nauki i czytania, wyposażony w 200 komputerów.

 Na  6 kondygnacjach zastosowano klasyfikację systematyczną, dzieląc działy od A do F:

Dział A- informatorium, encyklopedie, leksykony, słowniki
Dział B- filozofia, statystyka, psychologia, socjologia, antropologia
Dział C- historia, archeologia, etnologia, antropologia kultury
Dział D- językoznawstwo, literatury słowiańskie
Dział E- teoria literatury, filologia klasyczna, orientalistyka, judaistyka, literatura słowiańska
Dział F – filologia angielska, niemiecka, niderlandzka, włoska, rumuńska, francuska, portugalska, hiszpańska. Na tym piętrze zgromadzono dodatkowo cymelia i zbiory filmowe.

Na każdym z pięter Biblioteki Uniwersyteckiej w Zagrzebiu czytelnik ma swobodną możność dostępu i wyboru danego tytułu, który następnie może  zwrócić w dowolnym dziale książnicy. „Zapominalskim” przypominają o tym bramki przy wejściu-książki zapatrzone chipami.

W magazynach na przesuwnych regałach zdeponowano repozytorium prac dyplomowych, doktoratów, a także czasopism i innych druków zwartych.

Biblioteka Uniwersytecka w Zagrzebiu posiada system biblioteczny KOHA, który umożliwia sprawne wyszukiwanie książek, artykułów, czasopism, starodruków i innych informacji.

Studenci korzystający z książnicy mają dostęp do swoich laptopów, ale mogą korzystać też z 200 komputerów bibliotecznych. W czasie mojej wizyty na wszystkich piętrach znajdowali się czytelnicy. Świadczy to o wysokim czytelnictwie wśród braci studenckiej. Zarejestrowanych czytelników jest ponad 7500. Każdy użytkownik posiada magnetyczną kartę, która umożliwia  mu wypożyczenie i oddanie książek, ale ma też możliwość zamówienia kopii artykułu lub skanu fragmentu książki.

Szczególne miejsce w wizytowanej przeze mnie bibliotece  ma czytelnia starodruków. Wstęp tutaj mają wyłącznie profesorzy i doktoranci,  w szczególnych okolicznościach studenci oraz goście. Ze względu na charakter programu Erasmus+ miałam ogromną przyjemność  z bliska zobaczyć i dotknąć dzieła Arystotelesa czy Platona  wydane w XVII wieku, a także konkordancje w języku łacińskim, oprawione w skórę.

Sprawnie działająca  wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwia wypożyczanie książek innym bibliotekom  z kraju i zza granicy. Bazy danych oferują dostęp do dokumentów naukowych w całości lub fragmentach.

Biblioteka Uniwersytecka w Zagrzebiu  to nie tylko książki, ale również  ludzie, którzy są przewodnikami po świecie nauki. Jej bibliotekarze to pasjonaci, którzy nie tylko dostarczają informacji naukowej, ale zachęcają do czytelnictwa. Tak profesjonalny zespół umożliwia sprawne funkcjonowanie biblioteki, czyni z niej „ogród wiedzy”.

Ze swojej strony zaprezentowałam Bibliotekę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ukazując jej znaczenie w kształtowaniu młodzieży i wyrabianiu nawyków czytelniczych. Do działu czasopism przekazałam najnowszy numer Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie nr 6 – Chrześcijański i narodowy wymiar kultury, wydawany przez  Wydawnictwo naszej Uczelni.

Dział druków zwartych wzbogaciła przekazana przeze mnie  książka „Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej”, pod red. Katarzyny Cegielskiej, o. dr-a Zdzisława Klafki.

Cennym  doświadczeniem było dla mnie również zapoznanie się ze zbiorami Biblioteki Narodowej Zagrzebia- (Nacjonalna i sveućiliśna knjiżnica u Zagrebu). Piękna przestronna biblioteka od 1995 r. w nowym budynku gromadzi egzemplarze obowiązkowe,  wydawane na terenie Chorwacji i Serbii. Zbiory  skatalogowano w systemie Aleph. I także tutaj spotkałam nie tylko  naukowców, ale również  ludzi, pragnących obejrzeć dobry film lub posłuchać muzyki. Czytelnicy korzystają zarówno z bibliotecznych komputerów oraz  własnych laptopów. Na „dachu” biblioteki w uroczej kawiarence czytelnicy mogą napić się  dobrej kawy, by móc dalej skutecznie pracować.

Reasumując, biblioteki w Chorwacji to świetnie wyposażone centra naukowe i kulturalne. Czytelnicy i studenci chętnie korzystają ze zbiorów bibliotecznych, traktując te miejsca jako formę samokształcenia i samodoskonalenia.

Barbara Szablewska