W czasie Dni Polskich na Bukowinie

W dniach 6-9 września 2017 miałam możliwość uczestniczenia w szkoleniu STT w ramach programu Erasmus+. Instytucją goszczącą był Uniunea Polonezilor din Romania (Związek Polaków w Rumunii) w Suczawie, na pięknej rumuńskiej Bukowinie. Związek Polaków w Rumunii to prężnie działające stowarzyszenie zaangażowane w krzewienie kultury i sztuki polskiej w Rumunii, organizujące jednocześnie liczne przedsięwzięcia wspierające szkolnictwo. Organizacja ta została zarejestrowana 16 marca 1990 roku pod nazwą Związek Polaków w Rumunii w Bukareszcie „Dom Polski”. Natomiast 2 miesiące później powstało Stowarzyszenie Polaków w Suczawie. Związek Polaków jest organizacją federacyjną, zrzeszającą lokalne organizacje – Stowarzyszenia Polaków i jest ich obecnie 15 (Bukareszt, Konstanca, Krajowa, Jassy, Suczawa, Siret, Ruda, Radowce, Nowy Sołoniec, Kaczyka, Plesza, Pojana Mikuli, Paltinoasa, Gura Humorului, Moara). Siedzibą Związku Polaków od 1991 roku jest Dom Polski w Suczawie. Życie polonijne toczy się wokół Domów Polskich, które są miejscami spotkań i wspólnych działań miejscowych społeczności oraz symbolem polskości.

Ze Związkiem Polaków w Rumunii nasza Uczelnia nawiązała współpracę nie tylko w zakresie wymiany pracowników, ale również studentów, którzy w czasie wakacji odbywają tu praktyki w ramach programu Erasmus+. Jako Koordynator Biura Współpracy Międzynarodowej mogłam monitorować naszych studentów, którzy w tym czasie odbywali praktyki oraz wymienić się z tamtejszą kadrą doświadczeniem organizatorskim, zacieśnić współpracę między naszymi instytucjami oraz nawiązać nowe kontakty.

Podczas szkolenia dzięki uprzejmości Pana Prezesa Związku, Gerwazego Longhera, miałam możliwość obejrzenia i zapoznania się ze szkołą polską oraz oddziałem przedszkolnym w Pojana Mikuli oraz Domami Polskimi w Pojana Mikuli, Nowy Sołoniec, Pleszy i Suczawie.

Podczas mojego pobytu organizowane były również Dni Polskie (7-9 września 2017) połączone z cyklicznym sympozjum pt. „Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze” (19-ste w tym roku) na temat szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich. Podczas sympozjum została otwarta wystawa z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego pt. „Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”. Wystawa ta była efektem współpracy Muzeum Bukowiny w Suczawie i Instytutu Polskiego w Bukareszcie. Stałym elementem Dni Polskich są polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których prezentują się wszystkie polskie środowiska z Rumunii, a także z krajów sąsiadujących z Rumunią. Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą św. celebrowaną przez kardynała Kazimierza Nycza – metropolitę warszawskiego, po której nastąpiła wystawa plonów i specjałów kulinarnych. Zaraz potem miał miejsce piknik i koncert folklorystyczny z udziałem zespołów „Mała Pojana” z Pojany Mikuli i „Sołonczanka” z Nowego Sołońca, Ludowego Zespołu Wokalnego i zespołu tanecznego „Złoty Potok” z Jelnej na Podkarpaciu. Była to doskonała okazja do zapoznania się z tradycjami i kulturą polską oraz posłuchania ludowej muzyki, obejrzenia ludowych tańców oraz degustacji regionalnych potraw. W Dniach Polskich uczestniczyli przedstawiciele Senatu RP, Ambasady RP w Bukareszcie, Instytutu Polskiego w Bukareszcie oraz przedstawiciele Województwa Podkarpackiego.

Będąc na pięknej Bukowinie miałam możliwość zwiedzenia zabytkowych monastyrów, które są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Prawosławny monastyr Humori z malowaną cerkwią pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy w miejscowości Mănăstirea Humorului, obronny Monastyr Voroneț z cerkwią pod wezwaniem św. Jerzego, obronny Monastyr Sucevița z malowaną cerkwią pod wezwaniem Zmartwychwstania z XV wieku zachwycają malowidłami nie tylko we wnętrzu, ale również na zewnętrznych ścianach cerkwi.

Obecność w monastyrach to nie tylko niezwykłe doznanie estetyczne, ale również duchowe.

Dorota Piersa-Cywińska