W. Mucha, „Krew i ziemia. O ukraińskiej rewolucji”

Fragment z okładki:

Opisana tu wojna nie toczy się jedynie na Wschodzie. Trwa wewnątrz samych Ukraińców. Krew i ziemia  to opowieść właśnie o nich. A także o :

  • gwałtownym poszukiwaniu tożsamości narodowej w kraju zrzucającym z siebie jarzmo postkomunizmu i sowiecką przeszłość,
  • czerwieni i czerni – barwach sztandarów Ukraińskiej Powstańczej Armii, które od początku rewolucji na Ukrainie budzą lęk i obawy Polaków,
  • krwi przelanej za wolność, godność i ziemię, której przyszło bronić przed inwazją ze Wschodu,
  • ludziach Majdanu.