NOWY KIERUNEK STUDIÓW. REKRUTACJA do 30 września

Pierwsze w Polsce studia z informatyki medialnej

Informatyka medialna to pierwsze tego typu interdyscyplinarne studia zawodowe w Polsce. Na uczelniach europejskich informatyka medialna jest wykładana na Uniwersytecie w Wiedniu, Kings College w Londynie oraz na Uniwersytecie w Berlinie i Hamburgu. Autorski projekt realizowany w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – uwzględnia zarówno specyfikę wykorzystania najnowszych technologii z obszaru nowych mediów, jak i klasyczny warsztat dziennikarski wykorzystujący obecnie liczne platformy technologiczne.

Dofinansowanie ze środków unijnych pozwala zmniejszyć czesne dla studentów (tylko 1300 zł za semestr) oraz umożliwia zakup nowoczesnego oprogramowania oraz zatrudnienie specjalistów praktyków, którzy będą realizować część zajęć dydaktycznych.

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia proszone są o złożenie dokumentów na stronie REKRUTACJA INFORMATYKA MEDIALNA. Liczba miejsc ograniczona! Termin złożenia dokumentów: do 30 września w p. 01 przy ul. św. Józefa 23/35.

Projekt pn. „Informatyka medialna” twoją szansą na sukces!,
POWR.03.01.00-00-N192/16, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany termin rozpoczęcia nauki: 1 października 2017 r.