Warszawska dyskusja o bezpieczeństwie kraju

9 marca dr Dorota Piersa-Cywińska uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wymiar międzynarodowy bezpieczeństwa ekonomicznego i społeczno-kulturowego”. Spotkanie specjalistów z dziedziny kultury, energetyki i bezpieczeństwa Polski zorganizowała Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. 

Dr Dorota Piersa-Cywińska wygłosiła referat zatytułowany „Zagrożenia bezpieczeństwa Polski wojną hybrydową ze strony Rosji”.