Warsztaty ekologiczne w Tucznie

W dniach 1-3 lipca, na terenie Stacji Badawczej „D&B” w Tucznie, odbyły się warsztaty „Co należy wiedzieć o Konwencji Klimatycznej ONZ, Protokole z Kioto i pakiecie klimatyczno-energetycznym aby skutecznie reprezentować Polskę na COP 21 w Paryżu i przeciwstawić się procesowi dekarbonizacji Polski”.

 

Zobacz reportaż z warsztatów

W trakcie warsztatów odbywających się na terenie Stacji Badawczej „D&B” w Tucznie zaprezentowane zostały najnowsze zdobycze nauki w zakresie pomiaru koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, jak również praktyczne działania na rzecz zmniejszania koncentracji tego gazu dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych, poprzez tworzenie miejsc pracy, dzięki wzrostowi produkcji drewna, tworzeniu odnawialnych źródeł energii i ochronie bioróżnorodności, zgodnie z założeniami Konwencji Klimatycznej ONZ.

W tych wykładach staraliśmy się pokazać jak skomplikowane są sprawy związane z węglem, dwutlenkiem węgla i gazem, który jest określany jako gaz zmieniający układy klimatyczne, ale z drugiej strony jako gaz, który jest gazem życia. Przecież bez dwutlenku węgla nie ma asymilacji, a w związku z tym nie ma w ogóle życia – mówi prof. dr hab. Jan Szyszko, poseł PiS, były minister środowiska.

Mgr inż. Artur Michalski ze Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski podkreśla, że państwo polskie powinno włączać się w rozmowy na temat polityki klimatycznej z uwagi na fakt, iż należy do stron, które ratyfikowały konwencję klimatyczną.

A4

Tu był szereg wypowiedzi, które świadczyły o tym, że Polska musi wykorzystać to, że jest istotnym elementem i w pochłanianiu dwutlenku węgla, ale też aktywnym uczestnikiem – stroną konwencji klimatycznej. Tu należy się nam uczestnictwo w tym kształtowaniu tej polityki klimatycznej Europy i świata – zaznacza mgr inż. Artur Michalski.

Zdaniem prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska, profesora Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Wrocławskim i posła PiS, Polska nie powinna rezygnować z wykorzystywania własnych zasobów geologicznych.

Jestem nadal za tym, żeby Polska korzystała z węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu z łupków, bo tego gazu jest naprawdę dużo. Mamy wyjątkowe zasoby geologiczne, w związku z tym powinniśmy mieć jednak rabaty emisyjne w ramach UE. Nie potrzebujemy tego w ramach protokołu z Kioto – ONZ-owskich, bo to są dwie różne rzeczy. Pakiet klimatyczny to jest UE – i on nas bardzo uderza, protokół z Kioto – konwencje ONZ-owskie – my na nich zarabiamy, powinniśmy na nich zarabiać i to jest dla nas pozytywna rzecz zaznacza prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek.

W gronie organizatorów warsztatów znaleźli się m.in. Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, NSZZ „Solidarność” oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.