W ramach akcji „Nowe Widnokręgi – zrozumieć media” 14.03.2019 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Łukowie odbyły się warsztaty edukacyjne. Program zajęć zawierał podstawowe informacje dotyczące przekazów medialnych z zakresu telewizji, prasy i radia. Głównymi założeniami warsztatów było przedstawienie uczestnikom tajników pracy z dźwiękiem, obrazem oraz słowem. Prelegenci zapoznali uczniów z terminologią medialną, która miała za zadanie świadomie wprowadzić ich w świat przekazów informacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na różnorodność komunikatów z jakimi odbiorca obcuje na co dzień. Wiedza ta umożliwia prawidłowe odczytanie opinii, manipulacji, czy też perswazji, a tym samym świadome korzystanie z mediów. Uczniów zachęcano do krytycznego i odpowiedzialnego zarówno tworzenia, jak i odbierania informacji. Zaprezentowane techniki operatorskie pozwoliły zrozumieć, w jaki sposób twórcy treści wpływają na widzów poprzez ustawienie kamery, oświetlenia i odpowiedniej perspektywy. Tym samym uczestnicy przekonali się, jak trudna jest jednoznaczna kwalifikacja komunikatów, jako opiniotwórczych bądź informacyjnych. Zostało to zobrazowane poprzez wspólną analizę filmu i wykorzystanych w nim zabiegów. Podkreślono, że obraz jest kluczowym elementem materiału medialnego i stanowi aż 70% całego przekazu, przy czym treść to tylko 7%. Pierwsza prelekcja była również okazją do zdobycia wiedzy o umiejętnościach montażowych, czy też związanej z kolorowaniem obrazu. Poprzez włączenie uczestników w interaktywne wykłady, dokładnie przedstawiono pracę prezentera telewizyjnego, zwracając tym samym uwagę na trud z nią związany. Istotną kwestią jest również odpowiednie oświetlenie i przygotowanie dziennikarza do pracy na wizji. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego zapoznania się ze sprzętem technicznym – obsługą kamer, mikrofonów oraz lamp. Do dyspozycji był również wóz transmisyjny, w którym zgromadzono wszystkie elementy niezbędne do pracy medialnej. Kluczową kwestią okazało się ustawienie światła oraz gra cieni. Dzięki krótkiemu filmowi uczniowie dowiedzieli się, na czym polega montaż i jaką rolę odgrywają umiejętnie połączone klatki materiału filmowego oraz zastosowane plany. Podczas kolejnego wykładu została przybliżona krótka historia dźwięku, która była wprowadzeniem w świat radia. Prowadzący przedstawił techniki jego montażu na podstawie wypowiedzi uczniów szkoły, a także analizy gotowych materiałów medialnych oddających realia reklamy. Zajęcia uświadomiły, jak istotny jest dobór podkładu muzycznego, by wywołać w odbiorcy określone oraz pożądane emocje. Problematykę zabiegów stosowanych w środkach przekazu poruszał również ostatni wykład, dotyczący prasy. Prelegentki zwróciły szczególną uwagę na kluczową rolę doboru słownictwa i środków jego wyrazu, kładąc nacisk na dostrzeżenie różnic między opinią, informacją, perswazją a manipulacją, co w znaczny sposób podsumowało ostateczny charakter i wydźwięk spotkań.

Jak wynika z relacji uczniów szkoły, warsztaty okazały się dla nich wspaniałą okazją do zgłębienia swojej wiedzy dotyczącej mediów oraz umożliwiły im kontakt z profesjonalnym sprzętem wykorzystywanym w telewizji. Nauczyciele zaś zwrócili szczególną uwagę na społeczną rolę zajęć, które według nich pozwalają młodym ludziom na odnalezienie się w świecie nowoczesnych technologii. Co więcej, wykłady wzbudziły zarówno w uczniach, jak i w pedagogach poczucie krytycznego odbioru mediów, a także uświadomiły ich o wpływie przekazu na odbiorców. Uwagę uczestników zwróciła również forma prowadzonych prelekcji, która angażowała słuchaczy w interaktywne ćwiczenia, a także wykorzystanie profesjonalnego sprzętu. Techniki tworzenia materiałów prasowych, telewizyjnych
i radiowych przedstawione na wykładzie, pozwoliły uczestnikom zrozumieć istotną rolę środków masowego przekazu oraz stać się świadomymi odbiorcami kultury.

Martyna Burdach
Ewa Poźniak

      Warsztaty Luków