Media są trwale obecne w codziennym życiu. Na osobach tworzących je spoczywa ogromna odpowiedzialność; zobowiązanie do przekazania społeczeństwu prawdy. Nieraz jednak odbiorcy padają ofiarami manipulacji. Dlatego też należy ją rozpoznawać i poprzez to zrozumieć media.

W związku z tym, w Ostrołęce, 5 marca 2020r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla młodzieży: „Nowe widnokręgi – zrozumieć media”. Warsztaty prowadzili wykładowcy i szkoleniowcy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także redaktorzy, dziennikarze, montażyści i operatorzy z Radia Maryja i TV TRWAM. Ich celem było to, aby uczestnicy znali: różnicę pomiędzy komunikatem, informacją a opinią, perswazją a manipulacją; procentowy podział przekazu telewizyjnego; podstawowe terminy medialne; niejednoznaczność komunikatów medialnych. Natomiast wśród postaw, uczniowie zyskali świadomość samodzielnej oceny treści przekazu medialnego oraz zostali zachęceni do krytycznego i odpowiedzialnego przekazywania informacji.

Program warsztatów obejmował cztery części praktyczne: język obrazu, światło i cień, świat dźwięku, a także słowo w druku.

Uczniowie ostrołęckich szkół wzięli udział m. in. w realizacji przykładowej prognozy pogody i magazynu sportowego, przy zastosowaniu tzw. „green screena”. Efektami obecności młodzieży i aktywnego uczestnictwa w warsztatach były przeprowadzone wywiady radiowe, telewizyjne oraz prasowe, które przedstawiono już w końcowej części spotkania.

Wywiad z panią Emilią Janusiewicz – jednym z nauczycieli obecnych na warsztatach

W jaki sposób można uświadamiać młodzież w rzeczywistości funkcjonowania mediów?

Uświadamiać młodzież w tych działaniach można poprzez udział w warsztatach – takich, jak te. Widzę, że młodzież jest zaangażowana w pracę, co ma ogromne znaczenie.

Czy bierze pani udział po raz pierwszy w tych warsztatach?

Tak, i bardzo mi się podobają. Są na tyle ciekawe, że nie czuje się znużenia, chce się pozostać do końca. Odbiór jest bardzo pozytywny, przekaz odnajduje odbiorców i nie ma czegoś takiego jak rozproszenie.

Który moment był dla pani najciekawszy?

Nie wiem, czy mogę wybrać jeden. Najbardziej podobał mi się moment z lampą, w którym było pokazane, że od montażu zależy to, jak to zrozumiemy. Czyli magia telewizji: to, co widzimy, niekoniecznie musi być całą prawdą. Całość warsztatów jest praktyczna i niezwykle potrzebna.

Patrycja Prusaczyk, Magdalena Suchecka,

Patryk Sakowski i Gabriela Wójcik

      05.03.20 Warsztaty Ostrołęka