Wartości pamięci. Szkice o ludziach idei w XX wieku

Najnowsza książka Ewy Rogalewskiej wprowadza do obiegu naukowego zagadnienia cenne zarówno dla przedstawicieli historiografii, jak i literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Monografia Rogalewskiej – wraz z niezwykle bogatą bazą wykorzystywanych opracowań i archiwów – zachęca też do prowadzenia indywidualnych poszukiwań badawczych; początkującym i dojrzałym badaczom wskazuje mniej znane, a cenne źródła informacji. Czytelnik znajdzie tutaj wiele inspirujących propozycji intelektualnych, uwag o biografiach osób, o faktach i wydarzeniach związanych z dziejami Białostocczyzny, Podlasia oraz Wileńszczyny. W tej grupie są działacze społeczni, naukowcy i artyści, którzy pozostawili znaczący ślad w kulturowej, indywidualnej i zbiorowej pamięci tych regionów.

Opis z tyłu książki