Co otrzymujemy od Pana Boga? O Bożej szczodrobliwości i łaskach Nieba rozmawiają studenci WSKSiM i ich goście.