Goście programu – wolontariusze Domów Serc: Sabina Kuk, Ilona Ligocka, Dominika Pruszczyńska, Maciej Bąk – opowiadają o misyjnym charakterze organizacji, której są członkami, istocie duchowego wsparcia i potrzebie budowania bliskich relacji z drugim człowiekiem.