Święty bohater czy bohaterski święty? – o postawach na miarę świętości i odwadze (codziennego) życia.