W magazynie dyskusja o sposobach przezwyciężania słomianego zapału, drodze do realizacji celów osobistych i zawodowych, pokonywaniu własnych barier.