W magazynie o Pustyni Miast – Salezjańskiej Wspólnocie Ewangelizacyjnej: jej założeniach, celach i misji dzielenia się Słowem Bożym.