Pracowite wakacje Młodych – goście magazynu opowiadają o potrzebie niesienia bezinteresownej pomocy cierpiącym, niepełnosprawnym i ubogim duchem.