Wiara (w) człowieka

W 10. numerze „Źródła” m.in. o istocie Wielkiego Postu, sile wiary i zasługach św. Dominika Savio. Zachęcamy do lektury artykułu „Aby Polska była trzeźwa”, który nawiązuje do Narodowego Kongresu Trzeźwości i stanowi swoiste dopowiedzenie wniosków sformułowanych podczas sympozjum, które odbyło się 8 marca w murach WSKSiM.