Wieczór poetycki – „Któż zmusi wiersze do milczenia”