Publikujemy materiał opracowany podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Wielcy Polacy w kulturze”. Wydarzenie miało miejsce 9 grudnia i zostało zorganizowane z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, który działa przy naszej Szkole.

To specjalne wydanie newslettera obejmuje treści pokonferencyjne – skróty wystąpień prelegentów, najciekawsze fragmenty wypowiedzi i biogramy zaproszonych gości.

W tym numerze dokonano zestawienia prelekcji wygłoszonych przez:

  • Jana Dziedziczaka (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych),
  • dr hab. Imeldę Chłodną-Błach (KUL, wykładowca WSKSiM),
  • dra Jana Konopkę ze Szwajcarii,
  • Jolantę Pieniążek z Wielkiej Brytanii,
  • o. prof. Marka Raczkiewicz CSsR z Hiszpanii,
  • prof. dra hab. Jerzego Roberta Nowaka (Instytut Nauk o Polityce WSKSiM),
  • prof. dra hab. Dominik Sankowski (Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej, nauczyciel akademicki WSKSiM),
  • dra Stanisława Rakowicza (Konsul Honorowy Republiki Peru),
  • dra Przemysława Osóbkę z Bydgoszczy.

Newsletter jest redagowany przez Zespół Prasowy WSKSiM. Zachęcamy do lektury!