WILLA KWIATKOWSKIEGO REZYDENCJA

Niniejsza publikacja przedstawia nie tylko dzieje Willi Kwiatkowskiego, w której zamieszkiwali pierwsi dyrektorzy Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach, ale też związaną z nią historię, ludzi i ważne dla Firmy oraz Mościc wydarzenia, mające na przestrzeni lat 1927-2012. Stanowi tym samym cenną lekturę oraz źródło wiedzy o przedwojennym zespole pałacowo-ogrodowym. Należy bowiem pamiętać, że usytuowany w Mościcach obiekt stanowi jeden z najpiękniejszych zabytkowych kompleksów w Tarnowie. Dlatego nieodzowny stało się opisanie jego losów na tle historii Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz dziejów modernistycznej dzielnicy Tarnowa.

Opis z książki.