Wizyta ministra nauki i szkolnictwa wyższego

13 marca władze Uczelni: rektor o. dr Zdzisław Klafka, dr Maria Laska – prorektor WSKSiM, o. Benedykt Cisoń – kanclerz Szkoły, spotkały się z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Minister nauki i szkolnictwa wyższego złożył gościnną wizytę, podczas której omówiono działania resortu, projekty ustaw, dualny system kształcenia oraz sprawy ogólnouczelniane. Wicepremier udzielił też wywiadu Telewizji Trwam.