Wizyta przedstawiciela l’Université Toulouse III – Paul Sabatier w Toruniu

Wydawać by się mogło, że 1 maja będzie dniem wolnym od pracy, a w budynku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu niewiele się będzie działo. Nic bardziej mylnego. Tego właśnie dnia, roku 2019, do Torunia przybył przedstawiciel zaprzyjaźnionego francuskiego uniwersytetu w Tuluzie.
Profesor anglistyki, Elyes Chaouch na l’Université Toulouse III – Paul Sabatier – odpowiada za wymianę studencką w ramach programu Erasmus+. Ze strony WSKSiM w Toruniu gościł go dr Krystian Chołaszczyński – Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej i Koordynator programu Erasmus+.
Erasmus funkcjonuje w dzień i w nocy, w dzień powszedni, weekendy i święta.

😉

Po to, by umiędzynarodowić proces kształcenia i umożliwić studentom oraz kadrze uczelnianej jak najlepsze warunki wymiany.
To też był główny temat spotkania. Omówiono warunki wymiany, punktację ECTS, warunki mieszkaniowe dla studentów oraz kwestie pogłębienia współpracy. Zwłaszcza w kontekście planowanego otworzenia dwóch nowych kierunków na toruńskiej uczelni: ekonomii i pielęgniarstwa.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, zaś obie strony zapewniły gotowość pogłębienia współpracy, tak w ramach programu Erasmus+, jak i na polu wspólnych badań i projektów.

Erasmus+ łączy – i to jest prawda…