Władze uczelni

JM Rektor – o. dr Zdzisław Klafka


Prorektor – dr Maria Laska


Kanclerz – o. mgr Benedykt Cisoń

Dziekan – dr Dorota Żuchowska

Prodziekan – dr Ilona Nowosad