„Wołanie ze stepów”

Album upamiętniający 80. rocznicę deportacji Polaków z Ukrainy do Kazachstanu (1936-2016); fragment wypowiedzi Aleksandry Ślusarek – prezes Związku Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej:

„Obecnie w Kazachstanie żyje już czwarte dorosłe pokolenie zesłańców. Są wśród nich jeszcze ci, którzy pamiętają deportację. Ta pokoleniowa więź, oparta na tradycji wywiezionej z ojczyzny, wiara ojców i przekazywana potomkom historia, stały się spoiwem łączącym Polaków w Kazachstanie z Polską”.